Ben je een startende fysiotherapeut? Check dan onderstaande info betreffende registers voor de fysiotherapeut. Je zult je namelijk eerst moeten registreren in verschillende registers voordat je werkzaamheden als fysiotherapeut mag uitvoeren. Enkele registers zijn wettelijk verplicht. Onderstaande een opsomming van belangrijke registers:

HET BIG-REGISTER
Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register wordt uitgevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Het beroep fysiotherapeut is 1 van de 13 beroepen die zich moeten registreren in het BIG-register. Zodra je aan het werk wilt, moet je je Nederlands diploma registeren. Check hiervoor de site www.bigregister.nl Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van de fysiotherapeut en andere zorgverleners. Er staan in totaal meer dan 37.000 fysiotherapeuten in het BIG-register geregistreerd.

HET AGB-REGISTER
In het AGB-register staat alle noodzakelijke (zorg)informatie om declareren en het afsluiten van contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk te maken. Ook is de informatie uit het AGB-register de basis voor zorgzoekers en zorgvinders voor verzekerden en patiënten. Het is dus belangrijk dat je registratie juist en volledig is.
Je hebt een persoonlijke AGB-code nodig om de door jou geleverde zorg te kunnen declareren. Je kunt de persoonlijke AGB-code alleen aanvragen als je in het bezit bent van een geldige BIG-registratie en/of een registratie bij een beroepsorganisatie of kwaliteitsregister. Bij het aanvragen van een AGB-code geven we precies aan welke informatie nodig is in jouw situatie.
Ga je aan het werk in de zorg? Dan heb je een AGB-registratie nodig om geleverde zorg te kunnen declareren. Bij elke registratie hoort een eigen unieke AGB-code. In alle administratieve processen binnen het zorgveld wordt deze AGB-code gebruikt als identificerende sleutel. Vektis beheert het AGB-register. Check hiervoor de site www.vektis.nl

HET HANDELSREGISTER KAMER VAN KOOPHANDEL
Wil je starten met een eigen onderneming als fysiotherapeut? Open je je eigen praktijk, neem je er eentje over of ga je als ZZP’er aan de slag? Dan ben je ondernemer. Als ondernemer moet je voldoet aan een aantal criteria. Kort samengevat moet je producten of diensten leveren aan derden en daar winst op maken en zul je je ook moeten inschrijven in het handelsregister. Via de website van de Kamer van Koophandel vind je meer informatie. Je hoeft je niet apart aan te melden bij de Belastingdienst. Na je inschrijving geeft de Kamer van Koophandel je gegevens digitaal door aan de Belastingdienst.

KWALITEITSREGISTERS
Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is tot stand gebracht vanuit het samengaan van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).
Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie wordt gevormd door twee registers:
– een register voor registratie op individueel niveau, het Individueel Register Fysiotherapie
– een register voor registratie op praktijk/organisatie niveau, het Praktijkregister Fysiotherapie

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie gericht op administratieve borging en het houden van toezicht op de voor de registers opgestelde kaders en criteria. Meer informatie kun je vinden op de site van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie: https://www.kwaliteitshuisfysiotherapie.nl
Het Individueel Register Fysiotherapie heeft als doel om continu de kwaliteit en professionele ontwikkeling van fysiotherapeuten te bevorderen. In het Individueel Register Fysiotherapie worden de 2 bestaande individuele registraties (SKF en KRF NL) ondergebracht. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe regeling voor het Individueel register. De nieuwe regeling zal in 2022 worden opengesteld en zal van toepassing zijn op fysiotherapeuten die zich voor het eerst registreren en/of fysiotherapeuten die zich na een onderbreking opnieuw willen registreren (herintreders).
De bestaande individuele regelingen (SKF en KRF NL) worden uit gefaseerd. Dit betekent dat er voor lopende registraties tot en met het moment van herregistratie niets verandert. Voor registraties in KRF NL gaat het om de herregistratiedatum 31 december 2024. Voor registraties in de individuele regeling van SKF is deze datum afhankelijk van het moment waarop de individuele regeling SKF van toepassing is verklaard (de start van de individuele 5-jaars registratietermijn). Na herregistratie worden alle fysiotherapeuten overgezet naar de nieuwe regeling Individueel Register Fysiotherapie (tenzij er niet is voldaan aan de herregistratie-eisen en/of de fysiotherapeut zich niet wil laten registreren).

Nieuwe registratie
Zolang de nieuwe regeling van het Individueel Register Fysiotherapie nog niet is opengesteld, kunt u zich inschrijven voor de regeling KRF NL óf de regeling SKF. Voor de registratie van de praktijk in het Praktijkregister Fysiotherapie maakt het niet uit in welke regeling u staat.
Het Praktijkregister is onderdeel van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. In het Praktijkregister Fysiotherapie kunnen alle fysiotherapiepraktijken in Nederland werken aan de ontwikkeling en kwaliteit van fysiotherapie, op een manier die past bij de eigen situatie, ambities en wensen. Het Praktijkregister Fysiotherapie biedt ruime mogelijkheden aan praktijken om te ontwikkelen, met een lerend systeem en waarbij van en met elkaar leren een belangrijk element is.

Het Praktijkregister Fysiotherapie bestaat uit: het Basisregister, ontwikkelpaden en het Label Keurmerk. Bij de inrichting van het praktijkregister is steeds gesproken over een uitbreiding van het huidige praktijkregister van SKF, waardoor ruimte wordt geboden aan alle praktijken om keuzes te maken passend bij de wensen en context van de praktijk. Dit betekent een verruiming van de registratiemogelijkheden. Het label Keurmerk behoudt een duidelijk zichtbare plek in het Praktijkregister Fysiotherapie. Het Praktijkregister Fysiotherapie is gebaseerd op de principes van reflecterend leren. De uitbreiding van het praktijkregister verloopt gefaseerd, startend met de inrichting van een Basisregister (december 2021). Ontwikkelpaden worden op een later moment geïntroduceerd.

Vanaf 6 december 2021 bestaan er voor praktijken die kiezen voor registratie in het Praktijkregister Fysiotherapie twee opties:
• Basisregister (conform de uitvoeringsregeling Basisregister)
• Label Keurmerk (conform Kwaliteitsregeling SKF)
Voor praktijken die al als Keurmerk praktijk geregistreerd staan verandert er niets. Vanaf 1 januari 2022 spreken we over praktijken met het label Keurmerk. Deze praktijken hebben een zichtbare plek in het Praktijkregister Fysiotherapie.

Deze informatie is samengesteld op 1 mei 2022. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit blog, het geldt alleen ter informatie. Heb je aanvullende informatie om deze blog nog completer te maken, neem dan contact op via info@jobsearch.nu

Jobsearch Fysiotherapie brengt professionals en werkgevers bij elkaar voor een duurzame match door persoonlijke benadering. Voor meer informatie, www.jobsearch.nu

#jobsearchfysiotherapie #jobsearch.nu #perfectebaan #duurzamematch #persoonlijkebenadering #fysiotherapeut #opentowork #fysiotherapieregisters #destartendefysiotherapeut #KNGF #Keurmerkfysiotherapie #BIG #BIGregister #AGBregister #AGBcode #vektis #handelsregisterkamervankoophandel #kwaliteitshuisfysiotherapie