De afgelopen periode hebben Werkgeversvereniging WVF en FBZ namens Fysiovakbond FDV overeenstemming bereikt over de definitieve tekst van het principeakkoord voor de Cao Eerstelijn Fysiotherapie 2023-2024. Na een langdurige cao-loze periode komt er met een uniform arbeidsvoorwaardenpakket voor de hele sector eindelijk zekerheid en helderheid over arbeidsvoorwaarden.

De nieuwe arbeidsvoorwaarden zijn gericht op het verbeteren van de werkomstandigheden voor fysiotherapeuten in de eerste lijn om hen te motiveren om in deze branche te blijven werken en om afgestudeerden aan te trekken. De ambitie is om deze cao te laten gelden voor alle fysiotherapeuten in de eerste lijn, wat rust en duidelijkheid voor de sector zal opleveren.

De nieuwe cao bevat een actueel pakket aan arbeidsvoorwaarden voor fysiotherapeuten in de eerste lijn. Het is gebaseerd op het visiedocument waar beide partijen overeenstemming over hadden in 2020 en is verder uitgewerkt na veelvuldig overleg. Omdat de nieuwe afspraken invloed hebben op huidige arbeidsvoorwaarden, gaan beide partijen op pad om de inhoud van het principeakkoord uit te leggen. Alle fysiotherapeuten zullen een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgen op basis van deze nieuwe cao. Tijdens de bijeenkomsten wordt uitgelegd hoe de overgang plaatsvindt, worden de beschikbare tools besproken en is er ruimte om vragen te beantwoorden.

De nieuwe cao omvat afspraken over:

• Salariëring en salarisgroei
• Werkuren
• Pensioen
• Opleiding
• Loondoorbetaling bij ziekte en wachtdagen
• Vakantie en verlof.

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de site: https://werkgeversverenigingfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2023/01/WVF-Principe-akkoord.pdf
Hier vind je alle informatie als ook een model arbeidsovereenkomst en een salaristabel.

Jobsearch Fysiotherapie brengt professionals en werkgevers bij elkaar voor een duurzame match door persoonlijke benadering. Voor meer informatie, www.jobsearch.nu
#jobsearchfysiotherapie #perfectebaan #duurzamematch #persoonlijkebenadering #fysiotherapeut #opentowork #caofysiotherapie #caofysiotherapeut #nieuwecaofysiotherapeut