Wat is JOBCRAFTING precies?

Door middel van JOBCRAFTING kan je als werknemer sleutelen aan je eigen baan. Je krijgt van je werkgever de vrijheid om naar eigen inzicht het werk in te richten. Dit kan op basis van eigen voorkeuren. Zo komt je huidige baan dichter in je buurt van je droombaan en werk je meer vanuit je eigen TALENT*.

Je kunt bijvoorbeeld je takenpakket aanpassen. Je kunt met collega’s overleggen over soorten taken en een nieuwe indeling hiervoor afspreken. Wellicht is er een collega die heel goed is in de werkzaamheden die jou energie kosten en vice versa. Of een aanpassing maken in het aantal en het soort taken in je werk. Misschien kun je meer verantwoordelijkheid op je nemen of eindverantwoordelijke worden voor bepaalde taken.

Heb je het naar je zin op je werkplek? Of zou je die eventueel anders kunnen indelen? Voor de effectiviteit en inspiratie is een verandering van omgeving ook belangrijk. Ook kun je afspraken maken over de werklocatie en werktijden. Kun je misschien meer thuis werken? Je vermijdt files naar je werk door vroeg te beginnen.

Voor de werkgever is het belangrijk dat mogelijkheden duidelijk vastgelegd worden. Voor welke functies zijn er mogelijkheden om te JOBCRAFTEN? En belangrijk is dat alle aanpassingen moeten aansluiten bij de doelen van het bedrijf, voor nu en voor de toekomst. Als blijkt dat de inhoudelijke functie wijzigt, moet dit aangepast worden in de functiebeschrijving of functienaam.

JOBCRAFTING is interessant voor zowel de werknemer alsook voor de werkgever. Als werkgever kun je je werknemer door JOBCRAFTING langer aan je binden door te zorgen voor een nieuwe bevlogenheid. Het werkplezier neemt toe en hierdoor stijgt de productiviteit en daalt het verzuim. Ook een groot voordeel is de inzetbaarheid, de werknemer heeft kennis van meerdere werkzaamheden en taken binnen het bedrijf. Het is wel belangrijk om regelmatig de voortgang met je werknemer te bespreken. Tijdens bijvoorbeeld het jaarlijkse functioneringsgesprek kun je kijken of er nog verdere aanpassingen nodig zijn. Als je de wijzigen meetbaar maakt, geef je jezelf een doel en motivatie.

JOBCRAFTING is een tool om je als werknemer na te laten denken over je rol en bijdrage in de organisatie. Hierdoor voel je je mede verantwoordelijk voor de organisatie. Je krijgt meer plezier en energie in het werk en maakt gebruik van je talent*.

* je leest meer over talent in mijn vorige blog

Jobsearch Fysiotherapie brengt professionals en werkgevers bij elkaar voor een duurzame match door persoonlijke benadering. Voor meer informatie, www.jobsearch.nu

#jobsearchfysiotherapie #jobsearch.nu #perfectebaan #duurzamematch #persoonlijkebenadering #fysiotherapeut #opentowork #jobcrafting